ერთი შეცდომა და… 28 წლის გოგონა კორონავირუსმა შეიწირა – ვინ არის და რა დამალა ოზურგეთელმა ახალგაზრდამ?

ერთი შეცდომა და… 28 წლის გოგონა კორონავირუსმა შეიწირა – ვინ არის და რა დამალა ოზურგეთელმა ახალგაზრდამ?
სო­ფელ ნა­ტა­ნე­ბის მკვიდრი 28 წლის თე­ო­ნა ღლონ­ტი კო­რო­ნა­ვი­რუ­სის შე­დე­გად გარ­და­იც­ვა­ლა. იგი ბა­თუ­მის რეს­პუბ­ლი­კურ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში ორი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში კრი­ტი­კუ­ლად მძი­მედ იმ­ყო­ფე­ბო­და. რო­გორც აჭა­რის ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო­ში გა­ნა­ცხა­დეს, პა­ცი­ენ­ტმა კლი­ნი­კას დაგ­ვი­ა­ნე­ბით მი­მარ­თა. სო­ფელ ნა­ტა­ნებ­ში ოზურ­გე­თის მე­რის წარ­მო­მად­გენ­ლის თა­ნა­შემ­წე ნატო ნი­კო­ლაშ­ვი­ლი “ამბებთან” სა­უ­ბარ­ში აღ­ნიშნავს, რომ თე­ო­ნა ღლონტს ერთი თვის წინ მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა აღე­ნიშ­ნე­ბო­და, თუმ­ცა სა­ვა­რა­უ­დოდ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ფაქ­ტი და­მა­ლა.
“ეს ინ­ფორ­მა­ცია ოჯა­ხის ექი­მის­გან მაქვს. მდგო­მა­რე­ო­ბა დამ­ძიმ­და, ფილ­ტვე­ბი ჰქონ­და მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში, რის გა­მოც მისი გა­დაყ­ვა­ნა ბა­თუმ­ში გახ­და სა­ჭი­რო. ბა­თუ­მის კლი­ნი­კა­ში ბოლო ორი კვი­რა მარ­თვით სუნ­თქვა­ზე იმ­ყო­ფე­ბო­და. მას დედა და და დარ­ჩა, მამა არ ჰყავს ცო­ცხა­ლი”, – გა­ნა­ცხა­და ნი­კო­ლაშ­ვილ­მა.
FACEBOOK კომენტარები